Firmuję pomaganie

MAŁA FIRMA Z WIELKIM SERCEM

dobra firma

ZOSTAŃ DOBRĄ FIRMĄ SOS
I POMAGAJ DZIECIOM CAŁY ROK!

Dobra Firma SOS to program przygotowany dla małych i średnich przedsiębiorstw, o wielkim sercu,  którym dobro najmłodszych nie jest obojętne.
Dobra Firma SOS to program przygotowany dla małych i średnich przedsiębiorstw, o wielkim sercu, którym dobro najmłodszych nie jest obojętne.
Nasz program kierujemy do firm, które chcą mieć realny wpływ na los opuszczonych <br />
i osieroconych dzieci, przebywających pod opieką Stowarzyszenia.
Nasz program kierujemy do firm, które chcą mieć realny wpływ na los opuszczonych
i osieroconych dzieci, przebywających pod opieką Stowarzyszenia.
Twoją pomoc przeznaczymy na wybrany przez Ciebie cel.
Twoją pomoc przeznaczymy na wybrany przez Ciebie cel.

Edukacja naszych podopiecznych

edukacja podopiecznych
Zobacz na co przeznaczamy Twoją pomoc

to 2 godziny korepetycji z matematyki lub fizyki dla jednego dziecka

to miesięczny koszt zajęć sportowych dla jednego dziecka

to jeden semestr kursu języka angielskiego dla jednego dziecka

Opieka medyczna

edukacja podopiecznych
Zobacz na co przeznaczamy Twoją pomoc

to godzina terapii z psychologiem, logopedą lub rehabilitantem dla jednego dziecka

to średni miesięczny koszt opieki stomatologicznej dla 5. rodzeństwa

to koszt półrocznej terapii sensorycznej dla jednego dziecka

Każda firma, która przystąpi do programu:

Pomoże opuszczonym i osieroconym dzieciom.

Będzie mogła się szczycić się mianem firmy odpowiedzialnej społecznie.

Będzie miała dostęp do profesjonalnej wiedzy dotyczącej problemów społecznych, pieczy zastępczej
i rodzicielstwa zastępczego.

Wzmocni swój wizerunek jako partnera zaangażowanego społecznie umieszczając swoje logo obok najlepszych darczyńców.

PAKIET KORZYŚCI DLA FIRMY

Przesuń, by zobaczyć całość →
Korzyści
PLATYNOWY400 zł / miesiąc
ZŁOTY200 zł / miesiąc
SREBRNY100 zł / miesiąc
Możliwość posługiwania się znakiem Dobra Firma SOS w materiałach firmy*
Logo firmy na stronie wioskisos.org w zakładce Dobre Firmy SOS przez 12 miesięcy
Raport roczny z wydatkowania środków darczyńcy
Graficzna stopka e-mailingowa ze znakiem Dobra Firma SOS dla pracowników firmy
Informacje o współpracy z firmą na fanpage'u Wiosek SOS
-
Oprawiony Dyplom Dobra Firma SOS
-
-
Logo firmy wysyłane w newsletterze do 30 tys. odbiorców
-
-
Przesuń, by zobaczyć całość →

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU
DOBRA FIRMA SOS

KROK 1

Wypełnij i podpisz formularz przystąpienia do programu.

Zapoznaj się z regulaminem.

KROK 2

Wyślij formularz na adres: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa lub skan na adres zuzanna.jurkowska-bunoz@sos-wd.org.

KROK 3

Wpłać kwotę darowizny (jednorazową lub w ratach) zgodnie z deklaracją na formularzu.

Dobre firmy SOS

Kontakt

Tel. 22 460 92 40

Tel. komórkowy 664 005 981

Mail: firmy@sos-wd.org