Firmuję pomaganie

FIRMUJEMY POMAGANIE

w Polsce ponad 72 tysiące dzieci pozbawionych jest opieki rodzicielskiej
w Polsce ponad 72 tysiące dzieci pozbawionych jest opieki rodzicielskiej
16 tysięcy z nich nadal przebywa w instytucjonalnych formach opieki
16 tysięcy z nich nadal przebywa w instytucjonalnych formach opieki
obecnie mamy pod opieką ponad 1800 podopiecznych, chcemy objąć opieką jeszcze większą liczbę potrzebujących dzieci, zwłaszcza w Programach Umacniania Rodziny
obecnie mamy pod opieką ponad 1800 podopiecznych, chcemy objąć opieką jeszcze większą liczbę potrzebujących dzieci, zwłaszcza w Programach Umacniania Rodziny

Chcemy, aby każde dziecko przynależało do swojej rodziny i miało prawo dorastać otoczone miłością, szacunkiem i poczuciem bezpieczeństwa.

Twoja firma może nam w tym pomóc!

Co osiągniesz dzięki naszej współpracy

Pomożesz opuszczonym i osieroconym dzieciom

Wzmocnisz wizerunek firmy jako partnera zaangażowanego społecznie

Będziesz miał dostęp do profesjonalnej wiedzy dotyczącej problemów społecznych, pieczy zastępczej i rodzicielstwa zastępczego

Razem z nami zaplanujesz wspólną strategię CRM w oparciu o realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

zrównoważony rozwój
zrównoważony rozwój
zrównoważony rozwój
zrównoważony rozwój
zrównoważony rozwój

Wyeliminować ubóstwo

Ubóstwo może prowadzić do niestabilności rodziny, a nawet jej rozbicia. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce wspiera rodziny i społeczności w budowaniu stabilności i przerwaniu koła wykluczenia, aby zapobiegać rozdzielaniu rodzin. Razem z rodzicami pracujemy nad umacnianiem rodzin poprzez szereg działań, przede wszystkim działania edukacyjne oraz mające na celu zdobycie zatrudnienia. W tym celu prowadzimy Program Umacniania Rodzin „SOS Rodzinie”.

Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Każde dziecko i młoda osoba ma prawo do edukacji, niezależnie od pochodzenia. Dzieci opuszczone oraz te z rodzin wykluczonych mają utrudniony dostęp do edukacji, co ogranicza ich szanse na udane życie. SOS Wioski Dziecięce zapewniają dzieciom rozwój poprzez zadbanie o ich umiejętności i zdolności.

Promować pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi.

SOS Wioski Dziecięce wspierają młodych ludzi w opiece zastępczej w rozwijaniu umiejętności i talentów, a także wzmacnia ich poczucie własnej wartości i wiarę we własne możliwości, które są tak potrzebne przy wchodzeniu na rynek pracy. Państwa firma może nam pomóc w usamodzielnianiu naszej młodzieży, ułatwiając dostęp do edukacji, organizując szkolenia, staże. Dzieci i młodzież wychowujące się w rodzinach, gdzie rodzice nie pracują, zagrożone są bezrobociem w dorosłym życiu. Możemy działać na ich rzecz z jednej strony dając rodzicom z rodzin w kryzysie narzędzia do podjęcia pracy, a z drugiej prezentując młodzieży profesje i możliwe ścieżki zawodowe.

Zmniejszyć nierówności w oraz między państwami.

Dyskryminacja nie powinna dotykać nikogo i wszyscy powinni mieć równe szanse bez względu na rasę, płeć, religię, niepełnosprawność, czy środowisko rodzinne. Dzieci pozbawione uważnego opiekuna mają gorszy dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej, ochrony i są zagrożone wykluczeniem społecznym. Stowarzyszenie prowadzi działania rzecznicze mające na celu ochronę praw dzieci i zapobieganie wykluczeniu.

Promować pokojowe i włączające społeczeństwo.

Wszystkie dzieci muszą być chronione przed przemocą, wykorzystywaniem i zaniedbywaniem. Przemoc jest jednym z najważniejszych powodów, dla których dzieci są odbierane rodzinom. SOS Wioski Dziecięce działają, aby chronić wszystkie dzieci. Przestrzegamy najwyższych standardów opieki w naszych programach. Prowadzimy działania uświadamiające dotyczące nadużyć i zaniedbań wobec dzieci. Umacniamy rodziny aby zapobiegać przemocy i pokazujemy pozytywne wzorce wychowywania.

Kluczowi partnerzy

Firma PEPCO wspiera nas od 2019 roku, dbając o zapewnienie atrakcji naszym podopiecznym w czasie wolnym. Dzięki otrzymanym środkom organizujemy dzieciom wycieczki, biwaki, wyjścia do kina czy teatru. Zakupiliśmy sprzęt na place zabaw, stół do ping- ponga, stworzyliśmy szkółkę wizażu. Świetna zabawa i uśmiech na twarzach dzieci jest najważniejszy. Dziękujemy PEPCO za nieocenione wsparcie!

Norweska firma Heimstaden w 2021 r. i w 2022 r. wspiera Programy Umacniania Rodziny „SOS Rodzinie” działające w Kraśniku, Biłgoraju (PUR 1), Lublinie i w Ustroniu. Firma sfinansowała też instalację fotowoltaiki w Domu Młodzieży SOS w Lublinie i pomogła naprawić tam fundamenty, co pozwala oszczędzać koszty energii i chronić środowisko oraz zapewnić bezpieczne warunki mieszkania młodzieży. Firma przekazała dotąd Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce” na jego misję w Polsce dwie znaczące dotacje celowe pokrywające bieżące koszty programów i kadry zajmującej się dziećmi i młodzieżą z rodzin w kryzysie. Partnerstwo jest rozwojowe i w kolejnym roku współpracy rozszerzy się o nowe projekty. Jesteśmy wdzięczni za tak strategiczne podejście firmy do pomocy naszym podopiecznym i regularną pomoc firmy!

Hotel Marriott jest naszym wieloletnim partnerem, który angażuje się w działania na rzecz młodych ludzi, aby dać im narzędzia do samodzielnego dorosłego życia. Co roku w dwóch hotelowych restauracjach przeprowadzana jest akcja You Eat We Give, podczas której od każdego posiłku 1 euro przekazywane jest na rzecz Stowarzyszenia.

Współpracę z firmą BorgWarner rozpoczęliśmy w 2017 roku. Do tej pory, dzięki otrzymanemu wsparciu udało nam się przeprowadzić generalny remont jednego z domków w SOS Wiosce Dziecięcej w Biłgoraju. Wspólnie z firmą zorganizowaliśmy Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodziny, a także w związku z odejściem na emeryturę najdłużej pracującej Mamy SOS na świecie. Pracownicy firmy niejednokrotnie odwiedzali SOS Wioskę Dziecięcą w Biłgoraju, z którą są bardzo związani. Również nasi podopieczni zapraszani są na pikniki i wycieczki organizowane przez firmę

Współpraca z Bankiem Pekao SA rozpoczęła się w maju 2018 roku. Stowarzyszenie zostało zaproszone do partnerstwa w programie wolontariatu pracowniczego.  Pracownicy Banku i Spółek okołobankowych odwiedzili SOS Wioskę Dziecięcą w Kraśniku i Siedlcach. Pomogli przy organizacji Biegu po uśmiech a reprezentacja pracowników uczestniczyła w turnieju piłkarskim. Podopieczni Stowarzyszenia gościli na Dniu Dziecka w Centrali Banku, gdzie czekało wiele atrakcji przygotowanych dla najmłodszych. Wolontariusze spotkali się z dziećmi z Programu Umacniania Rodziny, by poprowadzić zabawy edukacyjne o bankowości. Bank zaangażował się także w Akcję Mikołaj oraz Kiermasz Świąteczny na rzecz dzieci i młodzieży pod opieką Stowarzyszenia.

Kluczowi sponsorzy

Dr. Oetker wspiera SOS Wioski Dziecięce już od ponad 10 lat! Razem z firmą prowadzimy program „Wspieramy Rodziny SOS”, który skupia się na wyrównywaniu szans naszych podopiecznych przez działania edukacyjne. Pracownicy Dr. Oetker angażują się w wolontariat i mają bliskie relacje z dziećmi i rodzicami SOS z Wioski SOS w Karlinie. Więcej o działaniach, które mają miejsce dzięki pomocy firmy można dowiedzieć się na stronie www.wspieramyrodzinysos.org

W 2018 roku firma S.C. Johnson i Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce współpracowały w ramach projektu „Zapewnij im ochronę na przyszłość”.  Każdy klient mógł wesprzeć Stowarzyszenie w jego aktywnościach, wybierając marki OFF!® i Raid®. Złotówka pochodząca z zakupu dowolnego produktu OFF!® i Raid® była przekazywana na działania charytatywne, ochronę i promocję zdrowia, a  także inicjatywy  edukacyjne i oświatowe.

Współpraca SOS Wiosek Dziecięcych z marką Kasią rozpoczęła się w 2019 r. od akcji „Upiecz dzieciom radość”. Aby wziąć udział w tym wydarzeniu wystarczyło kupić kostkę do pieczenia Kasia w promocyjnym opakowaniu, upiec z jej wykorzystaniem świąteczne pierniczki, opublikować ich zdjęcie na Facebooku lub Instagramie z hashtagiem #UpieczDzieciomRadosc i zaprosić do udziału w akcji swoich znajomych! Dzięki takiej zabawie związanej z udostępnianiem zdjęć marka Kasia przekazała w pierwszym roku współpracy aż 100 000 zł Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce. Na Wielkanoc 2020 r. zorganizowaliśmy z marką Kasią konkurs, w którym konsumenci kupujący kostkę Kasia wspierali podopiecznych SOS Wiosek Dziecięcych, a przesyłając swój przepis na świąteczne ciasto – wygrywali nagrody. Na Boże Narodzenie w 2020 r. podjęliśmy kolejne wspólne inicjatywy, w tym warsztaty online pieczenia pierników z udziałem dzieci i młodzieży SOS oraz kadry Stowarzyszenia. Na czas Wielkanocy w 2021 r. wraz z marką Kasia znów zaangażowaliśmy dzieci do pysznych świątecznych wypieków w ramach akcji „Szczęście wypiekami malowane”, a wsparcie firmy umożliwiło dzieciom z Wioski SOS w Kraśniku wyjazd na cudowne wakacje nad morze!
Marka Kasia regularnie od kilku lat wspiera dzieci i młodzież z SOS Wiosek Dziecięcych.

Każda wspólna akacja promocyjna z Kasią to kolejne porcje radości dla naszych podopiecznych!

Pomoc potrzebującym to ważny element działalności firmy InPost, jest ona partnerem logistycznym i wspiera Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce.

Współpraca z firmą NIVEA rozpoczęła się w 2017 roku od przekazania do Wiosek SOS pielęgnujących kosmetyków, które troszczą się o skórę naszych najmłodszych podopiecznych i ich rodzin. Co kwartał kosmetyki trafiają do innej Wioski.

Współpraca z firmą P&G rozpoczęła się w 2018 r. od akcji „Czyste pomaganie”. Kupując produkty Fairy lub inne wybrane produkty P&G można było wesprzeć podopiecznych Stowarzyszenia; część dochodu ze sprzedaży przeznaczona była na posiłki dla dzieci w potrzebie – w wyniku dwóch akcji firma zapewniła dzieciom ponad 25 000 posiłków. W czerwcu 2021 r. firma zorganizowała trzecią edycję akcji „Czyste Pomaganie” w sieci sklepów Kaufland z zaangażowaniem konsumentów, którzy kupując produkty takich marek Ariel, Vizir czy Fairy pomogli sfinansować posiłki dla podopiecznych Stowarzyszenia. Prowadzimy też wspólnie z P&G akcję charytatywną na portalu https://www.everydayme.pl/ celem ufundowania dodatkowych 20000 posiłków dla potrzebujących dzieci, w ramach inicjatywy #DziałajMYrazem.
W 2020 r. i w 2021 r. firma przekazała też darowizny finansowe m.in. na zakup laptopów i tabletów dla naszych podopiecznych służących do ich edukacji zdalnej oraz na paczki świąteczne na Boże Narodzenie dla rodzin z Programu SOS Rodzinie. P&G pozostaje lojalnym przyjacielem misji SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce, na którego zawsze możemy liczyć.

Krispol wspiera Stowarzyszenie od 2016 r. Od początku współpracy firma corocznie angażowała się w wymianę okien w SOS Wioskach Dziecięcych i współpraca ta trwa do dzisiaj.
W 2018 r. Krispol wspólnie ze Stowarzyszeniem zrealizował także projekt „Okno z widokiem na przyszłość”, który wspierał edukację podopiecznych z SOS Wioski Dziecięcej w Karlinie. Pracownicy firmy aktywnie angażują się także w akcje Mikołaj.

SALESmanago to Customer Engagement Platform dla zespołów marketingowych eCommerce. Od 2024 roku Sales Manago wspiera Stwoarzyszenie SOS Wioski Dzieciece w Polsce nieodpłatnymi usługami e-marketingowymi, dzięki którym możemy przesyłać naszym darczyńcom i partnerom komunikację marketingową na najwyższym poziomie.

Fundacje

Przyjaciele SOS

Firmy dla SOS Ukraina

Kontakt

Aleksandra Rysiewska

Tel. komórkowy: +48 513 403 652
mail: aleksandra.rysiewska@sos-wd.org