Firmuję pomaganie

FIRMUJEMY POMAGANIE

w Polsce prawie 75 tysięcy dzieci pozbawionych jest opieki rodzicielskiej
w Polsce prawie 75 tysięcy dzieci pozbawionych jest opieki rodzicielskiej
ponad 16 tysięcy z nich nadal przebywa w instytucjonalnych formach opieki
ponad 16 tysięcy z nich nadal przebywa w instytucjonalnych formach opieki
obecnie mamy pod opieką 1530 podopiecznych, chcemy objąć opieką jeszcze większą liczbę potrzebujących dzieci, zwłaszcza w Programach Umacniania Rodziny
obecnie mamy pod opieką 1530 podopiecznych, chcemy objąć opieką jeszcze większą liczbę potrzebujących dzieci, zwłaszcza w Programach Umacniania Rodziny

Chcemy, aby każde dziecko przynależało do swojej rodziny i miało prawo dorastać otoczone miłością, szacunkiem i poczuciem bezpieczeństwa.

Twoja firma może nam w tym pomóc!

Co osiągniesz dzięki naszej współpracy

Pomożesz opuszczonym i osieroconym dzieciom

Wzmocnisz wizerunek firmy jako partnera zaangażowanego społecznie

Będziesz miał dostęp do profesjonalnej wiedzy dotyczącej problemów społecznych, pieczy zastępczej i rodzicielstwa zastępczego

Razem z nami zaplanujesz wspólną strategię CRM w oparciu o realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

zrównoważony rozwój
zrównoważony rozwój
zrównoważony rozwój
zrównoważony rozwój
zrównoważony rozwój

Wyeliminować ubóstwo

Ubóstwo może prowadzić do niestabilności rodziny, a nawet jej rozbicia. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce wspiera rodziny i społeczności w budowaniu stabilności i przerwaniu koła wykluczenia, aby zapobiegać rozdzielaniu rodzin. Razem z rodzicami pracujemy nad umacnianiem rodzin poprzez szereg działań, przede wszystkim działania edukacyjne oraz mające na celu zdobycie zatrudnienia. W tym celu prowadzimy Program Umacniania Rodzin „SOS Rodzinie”.

Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Każde dziecko i młoda osoba ma prawo do edukacji, niezależnie od pochodzenia. Dzieci opuszczone oraz te z rodzin wykluczonych mają utrudniony dostęp do edukacji, co ogranicza ich szanse na udane życie. SOS Wioski Dziecięce zapewniają dzieciom rozwój poprzez zadbanie o ich umiejętności i zdolności.

Promować pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi.

SOS Wioski Dziecięce wspierają młodych ludzi w opiece zastępczej w rozwijaniu umiejętności i talentów, a także wzmacnia ich poczucie własnej wartości i wiarę we własne możliwości, które są tak potrzebne przy wchodzeniu na rynek pracy. Państwa firma może nam pomóc w usamodzielnianiu naszej młodzieży, ułatwiając dostęp do edukacji, organizując szkolenia, staże. Dzieci i młodzież wychowujące się w rodzinach, gdzie rodzice nie pracują, zagrożone są bezrobociem w dorosłym życiu. Możemy działać na ich rzecz z jednej strony dając rodzicom z rodzin w kryzysie narzędzia do podjęcia pracy, a z drugiej prezentując młodzieży profesje i możliwe ścieżki zawodowe.

Zmniejszyć nierówności w oraz między państwami.

Dyskryminacja nie powinna dotykać nikogo i wszyscy powinni mieć równe szanse bez względu na rasę, płeć, religię, niepełnosprawność, czy środowisko rodzinne. Dzieci pozbawione uważnego opiekuna mają gorszy dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej, ochrony i są zagrożone wykluczeniem społecznym. Stowarzyszenie prowadzi działania rzecznicze mające na celu ochronę praw dzieci i zapobieganie wykluczeniu.

Promować pokojowe i włączające społeczeństwo.

Wszystkie dzieci muszą być chronione przed przemocą, wykorzystywaniem i zaniedbywaniem. Przemoc jest jednym z najważniejszych powodów, dla których dzieci są odbierane rodzinom. SOS Wioski Dziecięce działają, aby chronić wszystkie dzieci. Przestrzegamy najwyższych standardów opieki w naszych programach. Prowadzimy działania uświadamiające dotyczące nadużyć i zaniedbań wobec dzieci. Umacniamy rodziny aby zapobiegać przemocy i pokazujemy pozytywne wzorce wychowywania.

Kluczowi partnerzy

Współpraca z Kulczyk Foundation rozpoczęła się w 2014 roku. Dzięki finansowemu wsparciu mogliśmy przeprowadzić niezbędne remonty w Wioskach SOS oraz świetlicy. Stowarzyszenie uczestniczy także w programie wsparcia systemu żywienia stworzonego przez Kulczyk Foundation – Żółty Talerz. Oprócz wsparcia finansowego możemy liczyć także na pomoc naszej ambasadorki Dominiki Kulczyk.

Firma Goodman wspiera nas od 2014 roku. Dzięki tej współpracy mogliśmy zbudować plac zabaw dla dzieci w SOS Wiosce Dziecięcej w Siedlcach, wykonać generalny remont boiska w SOS Wiosce Dziecięcej w Kraśniku oraz Karlinie. Wsparcie od firmy Goodman pozwoliło nam również na zakup busa, którym dzieci mogą dojeżdżać do szkoły, na zajęcia dodatkowe czy wizyty u lekarza. Dzięki otrzymanej dotacji mogliśmy również wykonać remont łazienek w dwóch domkach w SOS Wiosce Dziecięcej w Biłgoraju.

Fundacja Drzewo i Jutro wspiera nas przekazując środki finansowe na funkcjonowanie Programu Umacniania Rodziny w Koszalinie oraz wyjazdy wakacyjne naszych podopiecznych. Fundacja pomaga także naszej młodzieży u progu samodzielności.

Współpraca z Nest Bankiem rozpoczęła się w 2018 roku. Nest Bank jako pierwszy na polskim rynku bankowym, uruchomił charytatywny program polecający na rzecz SOS Wiosek Dziecięcyh. Za każde nowo otwarte Nest Konto z polecenia, bank przekazuje 50 zł na rzecz dzieci ze Stowarzyszenia.

Hotel Marriott jest naszym wieloletnim partnerem, który angażuje się w działania na rzecz młodych ludzi, aby dać im narzędzia do samodzielnego dorosłego życia. Co roku w dwóch hotelowych restauracjach przeprowadzana jest akcja You Eat We Give, podczas której od każdego posiłku 1 euro przekazywane jest na rzecz Stowarzyszenia.

Współpracę z firmą BorgWarner rozpoczęliśmy w 2017 roku. Do tej pory, dzięki otrzymanemu wsparciu udało nam się przeprowadzić generalny remont jednego z domków w SOS Wiosce Dziecięcej w Biłgoraju. Wspólnie z firmą zorganizowaliśmy Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodziny, a także w związku z odejściem na emeryturę najdłużej pracującej Mamy SOS na świecie. Pracownicy firmy niejednokrotnie odwiedzali SOS Wioskę Dziecięcą w Biłgoraju, z którą są bardzo związani. Również nasi podopieczni zapraszani są na pikniki i wycieczki organizowane przez firmę

Współpraca z Bankiem Pekao SA rozpoczęła się w maju 2018 roku. Stowarzyszenie zostało zaproszone do partnerstwa w programie wolontariatu pracowniczego.  Pracownicy Banku i Spółek okołobankowych odwiedzili SOS Wioskę Dziecięcą w Kraśniku i Siedlcach. Pomogli przy organizacji Biegu po uśmiech a reprezentacja pracowników uczestniczyła w turnieju piłkarskim. Podopieczni Stowarzyszenia gościli na Dniu Dziecka w Centrali Banku, gdzie czekało wiele atrakcji przygotowanych dla najmłodszych. Wolontariusze spotkali się z dziećmi z Programu Umacniania Rodziny, by poprowadzić zabawy edukacyjne o bankowości. Bank zaangażował się także w Akcję Mikołaj oraz Kiermasz Świąteczny na rzecz dzieci i młodzieży pod opieką Stowarzyszenia.

Kluczowi sponsorzy

Dr. Oetker wspiera SOS Wioski Dziecięce już od 10 lat! Razem z firmą prowadzimy program „Wspieramy Rodziny SOS”, który skupia się na wyrównywaniu szans naszych podopiecznych przez działania edukacyjne. Pracownicy Dr. Oetker angażują się w wolontariat i mają bliskie relacje z dziećmi i rodzicami SOS z Wioski SOS w Karlinie. Więcej o działaniach, które mają miejsce dzięki pomocy firmy można dowiedzieć się na stronie www.wspieramyrodzinysos.org

W 2018 roku firma S.C. Johnson i Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce współpracowały w ramach projektu „Zapewnij im ochronę na przyszłość”.  Każdy klient mógł wesprzeć Stowarzyszenie w jego aktywnościach, wybierając marki OFF!® i Raid®. Złotówka pochodząca z zakupu dowolnego produktu OFF!® i Raid® była przekazywana na działania charytatywne, ochronę i promocję zdrowia, a  także inicjatywy  edukacyjne i oświatowe.

Współpraca z Margaryną Kasią rozpoczęła się w 2019 roku od akcji „Upiecz dzieciom radość”. Aby wziąć udział w akcji wystarczy kupić kostkę do pieczenia Kasia w promocyjnym opakowaniu, upiec z jej wykorzystaniem świąteczne pierniczki, opublikować ich zdjęcie na Facebooku lub Instagramie z hashtagiem #UpieczDzieciomRadosc i zaprosić do udziału w akcji swoich znajomych! Dzięki zabawie związanej z udostępnianiem zdjęć marka Kasia przekaże w nadchodzące święta aż 100 000 zł Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce.

Firma Henkel angażuje się w pomoc dzieciom od 2014 roku. Dzięki przeprowadzanym wspólnie z partnerami biznesowymi akcjom, środki pozyskane ze sprzedaży produktów firma przeznacza na wsparcie naszych podopiecznych, zapewniając im lepszy start w dorosłość. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych, językowych i rozwijać swoje zainteresowania.

Pomoc potrzebującym to ważny element działalności firmy InPost, jest ona partnerem logistycznym i wspiera Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce.

Współpraca z firmą NIVEA rozpoczęła się w 2017 roku od przekazania do Wiosek SOS pielęgnujących kosmetyków, które troszczą się o skórę naszych najmłodszych podopiecznych i ich rodzin. Co kwartał kosmetyki trafiają do innej Wioski.

Współpraca z firmą P&G rozpoczęła się w 2018 roku od akcji „Czyste pomaganie”. Kupując produkty fairy lub inne wybrane produkty można było wesprzeć podopiecznych Stowarzyszenia, część dochodu ze sprzedaży przeznaczona była na posiłki dla dzieci z rodzin w potrzebie. W 2018 roku udało się sfinansować 15 000 posiłków. W 2019 P&G powtarza akcję, a jej celem jest sfinansowanie 10 000 posiłków.

 

Firma Augusto rozpoczęła z nami współpracę w 2018 roku. Stworzyła program motywacyjny dla przedstawicieli handlowych, stosując nowatorski koncept CSR-owy. Poza premiami pieniężnymi, sprzedaż miała wpływ na wysokość darowizny jaka zostanie przekazana dla podopiecznych Stowarzyszenia.

Krispol wspiera Stowarzyszenie od 2016 roku. Na początku firma zaangażowała się w wymianę starych okien w SOS Wioskach Dziecięcych. Od 2018 Krispol wspólnie ze Stowarzyszeniem realizuje projekt „Okno z widokiem na przyszłość”, który wspiera edukację podopiecznych z SOS Wioski Dziecięcej w Karlinie.  Pracownicy aktywnie angażują się w akcje Mikołaj.

Przyjaciele SOS

Partnerzy Medialni

Kontakt

Tel. 22 460 92 40

Tel. komórkowy 664 005 981

Mail: firmy@sos-wd.org