Firmuję pomaganie

FIRMUJEMY POMAGANIE

w Polsce prawie 75 tysięcy dzieci pozbawionych jest opieki rodzicielskiej
w Polsce prawie 75 tysięcy dzieci pozbawionych jest opieki rodzicielskiej
ponad 16 tysięcy z nich nadal przebywa w instytucjonalnych formach opieki
ponad 16 tysięcy z nich nadal przebywa w instytucjonalnych formach opieki
obecnie mamy pod opieką 1530 podopiecznych, chcemy objąć opieką jeszcze większą liczbę potrzebujących dzieci, zwłaszcza w Programach Umacniania Rodziny
obecnie mamy pod opieką 1530 podopiecznych, chcemy objąć opieką jeszcze większą liczbę potrzebujących dzieci, zwłaszcza w Programach Umacniania Rodziny

Chcemy, aby każde dziecko przynależało do swojej rodziny i miało prawo dorastać otoczone miłością, szacunkiem i poczuciem bezpieczeństwa.

Twoja firma może nam w tym pomóc!

Co osiągniesz dzięki naszej współpracy

Pomożesz opuszczonym i osieroconym dzieciom

Wzmocnisz wizerunek firmy jako partnera zaangażowanego społecznie

Będziesz miał dostęp do profesjonalnej wiedzy dotyczącej problemów społecznych, pieczy zastępczej i rodzicielstwa zastępczego

Razem z nami zaplanujesz wspólną strategię CRM w oparciu o realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

zrównoważony rozwój
zrównoważony rozwój
zrównoważony rozwój
zrównoważony rozwój
zrównoważony rozwój

Wyeliminować ubóstwo

Ubóstwo może prowadzić do niestabilności rodziny, a nawet jej rozbicia. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce wspiera rodziny i społeczności w budowaniu stabilności i przerwaniu koła wykluczenia, aby zapobiegać rozdzielaniu rodzin. Razem z rodzicami pracujemy nad umacnianiem rodzin poprzez szereg działań, przede wszystkim działania edukacyjne oraz mające na celu zdobycie zatrudnienia. W tym celu prowadzimy Program Umacniania Rodzin „SOS Rodzinie”.

Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Każde dziecko i młoda osoba ma prawo do edukacji, niezależnie od pochodzenia. Dzieci opuszczone oraz te z rodzin wykluczonych mają utrudniony dostęp do edukacji, co ogranicza ich szanse na udane życie. SOS Wioski Dziecięce zapewniają dzieciom rozwój poprzez zadbanie o ich umiejętności i zdolności.

Promować pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi.

SOS Wioski Dziecięce wspierają młodych ludzi w opiece zastępczej w rozwijaniu umiejętności i talentów, a także wzmacnia ich poczucie własnej wartości i wiarę we własne możliwości, które są tak potrzebne przy wchodzeniu na rynek pracy. Państwa firma może nam pomóc w usamodzielnianiu naszej młodzieży, ułatwiając dostęp do edukacji, organizując szkolenia, staże. Dzieci i młodzież wychowujące się w rodzinach, gdzie rodzice nie pracują, zagrożone są bezrobociem w dorosłym życiu. Możemy działać na ich rzecz z jednej strony dając rodzicom z rodzin w kryzysie narzędzia do podjęcia pracy, a z drugiej prezentując młodzieży profesje i możliwe ścieżki zawodowe.

Zmniejszyć nierówności w oraz między państwami.

Dyskryminacja nie powinna dotykać nikogo i wszyscy powinni mieć równe szanse bez względu na rasę, płeć, religię, niepełnosprawność, czy środowisko rodzinne. Dzieci pozbawione uważnego opiekuna mają gorszy dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej, ochrony i są zagrożone wykluczeniem społecznym. Stowarzyszenie prowadzi działania rzecznicze mające na celu ochronę praw dzieci i zapobieganie wykluczeniu.

Promować pokojowe i włączające społeczeństwo.

Wszystkie dzieci muszą być chronione przed przemocą, wykorzystywaniem i zaniedbywaniem. Przemoc jest jednym z najważniejszych powodów, dla których dzieci są odbierane rodzinom. SOS Wioski Dziecięce działają, aby chronić wszystkie dzieci. Przestrzegamy najwyższych standardów opieki w naszych programach. Prowadzimy działania uświadamiające dotyczące nadużyć i zaniedbań wobec dzieci. Umacniamy rodziny aby zapobiegać przemocy i pokazujemy pozytywne wzorce wychowywania.

Kluczowi partnerzy

Firma BIC dołączyła do grona naszych Partnerów.  Dzięki wspólnej akcji promocyjnej, która potrwa do końca sierpnia br., BIC wesprze naszych podopiecznych. Kupując produkty do kolorowania z linii BIC KIDS, klienci mogą pomóc wspierać akcję. Więcej informacji o akcji na stronie bickids.com/pl.

Współpraca z Kulczyk Foundation rozpoczęła się w 2014 roku. Dzięki finansowemu wsparciu mogliśmy przeprowadzić niezbędne remonty w Wioskach SOS oraz świetlicy. Stowarzyszenie uczestniczy także w programie wsparcia systemu żywienia stworzonego przez Kulczyk Foundation – Żółty Talerz. Oprócz wsparcia finansowego możemy liczyć także na pomoc naszej ambasadorki Dominiki Kulczyk.

Firma Goodman wspiera nas od 2014 roku. Dzięki tej współpracy mogliśmy zbudować plac zabaw dla dzieci w SOS Wiosce Dziecięcej w Siedlcach, wykonać generalny remont boiska w SOS Wiosce Dziecięcej w Kraśniku oraz Karlinie. Wsparcie od firmy Goodman pozwoliło nam również na zakup busa, którym dzieci mogą dojeżdżać do szkoły, na zajęcia dodatkowe czy wizyty u lekarza. Dzięki otrzymanej dotacji mogliśmy również wykonać remont łazienek w dwóch domkach w SOS Wiosce Dziecięcej w Biłgoraju.

Fundacja Drzewo i Jutro wspiera nas od 2016 r. przekazując ogromnie znaczące dla naszej działalności i cykliczne wsparcie finansowe na funkcjonowanie Programu Umacniania Rodziny w Koszalinie, a od 2020 r. także na działanie Programu Umacniania Rodziny w Biłgoraju. Fundacja regularnie dotuje wyjazdy wakacyjne naszych podopiecznych. Fundacja pomaga także naszej młodzieży u progu jej samodzielności kierując dla młodych wychowankom SOS środki z funduszu remontowego na doposażenie i renowację mieszkań oraz przekazując darowizny dla studentów z SOS w procesie ich studiów wyższych.

Hotel Marriott jest naszym wieloletnim partnerem, który angażuje się w działania na rzecz młodych ludzi, aby dać im narzędzia do samodzielnego dorosłego życia. Co roku w dwóch hotelowych restauracjach przeprowadzana jest akcja You Eat We Give, podczas której od każdego posiłku 1 euro przekazywane jest na rzecz Stowarzyszenia.

Współpracę z firmą BorgWarner rozpoczęliśmy w 2017 roku. Do tej pory, dzięki otrzymanemu wsparciu udało nam się przeprowadzić generalny remont jednego z domków w SOS Wiosce Dziecięcej w Biłgoraju. Wspólnie z firmą zorganizowaliśmy Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodziny, a także w związku z odejściem na emeryturę najdłużej pracującej Mamy SOS na świecie. Pracownicy firmy niejednokrotnie odwiedzali SOS Wioskę Dziecięcą w Biłgoraju, z którą są bardzo związani. Również nasi podopieczni zapraszani są na pikniki i wycieczki organizowane przez firmę

Współpraca z Bankiem Pekao SA rozpoczęła się w maju 2018 roku. Stowarzyszenie zostało zaproszone do partnerstwa w programie wolontariatu pracowniczego.  Pracownicy Banku i Spółek okołobankowych odwiedzili SOS Wioskę Dziecięcą w Kraśniku i Siedlcach. Pomogli przy organizacji Biegu po uśmiech a reprezentacja pracowników uczestniczyła w turnieju piłkarskim. Podopieczni Stowarzyszenia gościli na Dniu Dziecka w Centrali Banku, gdzie czekało wiele atrakcji przygotowanych dla najmłodszych. Wolontariusze spotkali się z dziećmi z Programu Umacniania Rodziny, by poprowadzić zabawy edukacyjne o bankowości. Bank zaangażował się także w Akcję Mikołaj oraz Kiermasz Świąteczny na rzecz dzieci i młodzieży pod opieką Stowarzyszenia.

Kluczowi sponsorzy

Dr. Oetker wspiera SOS Wioski Dziecięce już od 10 lat! Razem z firmą prowadzimy program „Wspieramy Rodziny SOS”, który skupia się na wyrównywaniu szans naszych podopiecznych przez działania edukacyjne. Pracownicy Dr. Oetker angażują się w wolontariat i mają bliskie relacje z dziećmi i rodzicami SOS z Wioski SOS w Karlinie. Więcej o działaniach, które mają miejsce dzięki pomocy firmy można dowiedzieć się na stronie www.wspieramyrodzinysos.org

W 2018 roku firma S.C. Johnson i Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce współpracowały w ramach projektu „Zapewnij im ochronę na przyszłość”.  Każdy klient mógł wesprzeć Stowarzyszenie w jego aktywnościach, wybierając marki OFF!® i Raid®. Złotówka pochodząca z zakupu dowolnego produktu OFF!® i Raid® była przekazywana na działania charytatywne, ochronę i promocję zdrowia, a  także inicjatywy  edukacyjne i oświatowe.

Współpraca z marką Kasią rozpoczęła się w 2019 r. od akcji „Upiecz dzieciom radość”. Aby wziąć udział w akcji wystarczyło kupić kostkę do pieczenia Kasia w promocyjnym opakowaniu, upiec z jej wykorzystaniem świąteczne pierniczki, opublikować ich zdjęcie na Facebooku lub Instagramie z hashtagiem #UpieczDzieciomRadosc i zaprosić do udziału w akcji swoich znajomych! Dzięki takiej zabawie związanej z udostępnianiem zdjęć marka Kasia przekazała w pierwszym roku współpracy aż 100 000 zł Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce.
Następnie na Wielkanoc 2020 r. zrealizowaliśmy kolejne wspólne działania i konkurs, w którym konsumenci kupujący kostkę Kasię wspierali SOS Wioski Dziecięce, a przesyłając swój przepis na świąteczne ciasto wygrywali nagrody. Na Boże Narodzenie w 2020 r. mamy kolejne wspólne plany, w tym warsztaty online pieczenia pierników z udziałem dzieci i młodzieży SOS oraz kadry Stowarzyszenia. Każda wspólna akacja promocyjna to kolejne wsparcie finansowe od firmy Upfield przeznaczone na misję Stowarzyszenia– producenta marki Kasia.

Firma Henkel angażuje się w pomoc dzieciom od 2014 roku. Dzięki przeprowadzanym wspólnie z partnerami biznesowymi akcjom, środki pozyskane ze sprzedaży produktów firma przeznacza na wsparcie naszych podopiecznych, zapewniając im lepszy start w dorosłość. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych, językowych i rozwijać swoje zainteresowania.

Pomoc potrzebującym to ważny element działalności firmy InPost, jest ona partnerem logistycznym i wspiera Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce.

Współpraca z firmą NIVEA rozpoczęła się w 2017 roku od przekazania do Wiosek SOS pielęgnujących kosmetyków, które troszczą się o skórę naszych najmłodszych podopiecznych i ich rodzin. Co kwartał kosmetyki trafiają do innej Wioski.

Współpraca z firmą P&G rozpoczęła się w 2018 r. od akcji „Czyste pomaganie”. Kupując produkty fairy lub inne wybrane produkty można było wesprzeć podopiecznych Stowarzyszenia, część dochodu ze sprzedaży przeznaczona była na posiłki dla dzieci z rodzin w potrzebie. W 2018 r. udało się sfinansować 15 000 posiłków. W 2019 P&G powtórzyło akcję, a jej celem było sfinansowanie 10 000 posiłków.

Firma Augusto rozpoczęła z nami współpracę w 2018 roku. Stworzyła program motywacyjny dla przedstawicieli handlowych, stosując nowatorski koncept CSR-owy. Poza premiami pieniężnymi, sprzedaż miała wpływ na wysokość darowizny jaka zostanie przekazana dla podopiecznych Stowarzyszenia.

Krispol wspiera Stowarzyszenie od 2016 r. Od początku współpracy firma corocznie angażowała się w wymianę okien w SOS Wioskach Dziecięcych i współpraca ta trwa do dzisiaj.
W 2018 r. Krispol wspólnie ze Stowarzyszeniem zrealizował także projekt „Okno z widokiem na przyszłość”, który wspierał edukację podopiecznych z SOS Wioski Dziecięcej w Karlinie. Pracownicy firmy aktywnie angażują się także w akcje Mikołaj.

Przyjaciele SOS

Partnerzy Medialni

Kontakt

Tel. 22 460 92 40

Tel. komórkowy 664 005 981

Mail: firmy@sos-wd.org