Firmuję pomaganie

FUNDACJE WSPIERAJĄCE SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE

FUNDACJA DRZEWO I JUTRO

Fundacja Drzewo i Jutro, jeden z naszych kluczowych darczyńców od 2016 r. regularnie wspiera szereg projektów dla rodzin, dzieci i młodzieży – programy „SOS Rodzinie” w Mieście Biłgoraju i Koszalinie; wakacje podopiecznych, usamodzielnianie się młodych dorosłych i dofinansowanie remontów pierwszych mieszkań, stypendia na studia wyższe. Rocznie wartość wsparcia Fundacji to ponad 1 mln. zł. Opis poszczególnych projektów znajduje się na stronie Fundacji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

KULCZYK FOUNDATION

Współpraca z Kulczyk Foundation rozpoczęła się w 2014 roku. Dzięki finansowemu wsparciu Fundacji mogliśmy przeprowadzić potrzebne remonty w Wioskach SOS i jednej z placówek wsparcia dziennego. Ponadto, Stowarzyszenie uczestniczyło i do dziś uczestniczy w programie wsparcia dożywienia dzieci z Programów „SOS Rodzinie” finansowanego przez Kulczyk Foundation pod nazwą „Żółty Talerz”. Oprócz tego mogliśmy liczyć także na pomoc i wsparcie finansowe pani Dominiki Kulczyk jako ambasadorki SOS Wiosek Dziecięcych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FUNDACJA IN SPE

Fundacja In Spe powstała w celu wspomagania edukacji dzieci i młodzieży oraz zmniejszaniu nierówności w dostępie do edukacji. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce cieszy się długofalowym wsparciem Fundacji, już od 2016 roku. Obecnie środki przekazywane przez Fundację In Spe pozwalają na funkcjonowanie Centrum Specjalistycznego w Kraśniku. Fundacja organizuje również konkurs dla podopiecznych Stowarzyszenia „SOS Przyrodzie”, którego celem jest zwrócenie uwagi na problemy ekologiczne, wpływ działalności człowieka na środowisko, nauka pracy w zespole. Nagrodą w konkursie jest rejs po jeziorze Jeziorak.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Kontakt

Aleksandra Rysiewska

Tel. komórkowy: +48 513 403 652
mail: aleksandra.rysiewska@sos-wd.org